Historie / Informatie
vorige
Nederlandse Gereformeerde Kerk Neede
volg. Home Home Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkbestand Kerkbestand Verenigingen / Com. Verenigingen / Com. Historie en Informatie Historie en Informatie Links Links Historie en Informatie
Informatie De Gereformeerde Kerk van Neede werd geïnstitueerd op 12 juni 1890 Vrijmakingsdatum: 15 juni 1945. Kerkressort: Tot het ressort van de kerk van Neede behoren de volgende burgerlijke gemeenten: Aalten, Borculo, Diepenheim, Eibergen, Groenlo, Haaksbergen (westelijk gedeelte incl. bebouwdekom), Lichtenvoorde, Lochem (gedeeltelijk), Markelo, Neede, Ruurlo en Winterswijk. Classis: De kerk van Neede behoort met de kerken van Almelo, Deventer, Enschede-Noord, Enschede-Oost, Enschede-West, Enschede-Zuid, Hengelo (O), Nijverdal, Apeldoorn-centrum, Apeldoorn-zuid, Neede en Zutphen tot de classis Enschede-Zutphen. Hier volgt enige informatie over ons kerkgebouw. Het kerk gebouw is van oorsprong een gymlokaal gebouw in de jaren 30. In 1977 hebben wij het gebouw gehuurd van de Gemeente Neede in in 1979 is het gebouw aan gekocht. Er zijn 220 zitplaatsen. Het orgel wat op dit moment in de kerk staat is afkomstig uit de kerk van Geref. kerk te Heemse en werd daar gebouwd door de fa. Spiering uit Dordrecht in 1950. In 1979 is het daar afgebroken en daarna hier in de huidige vorm weer opgebouwd. Het heeft 2 manualen en pedaal. De traktuur is elektro - pneumatisch. De dispositie is als volgt: Manuaal I Manuaal II   Pedaal 1 Holquintadena 16' 10 Holpijp 8' 17 Subbas 16' waarvan gedekt 8' transmissie 2 Prestant 8' 11 Viola da Gamba 8' 18 Octaafbas 8' waarvan Octaaf 4' transmissie 3 Roerfluit 8' 12 Open fluit 4'   4 Octaaf 4' 13 Nachthoorn 2 '   5 Octaaf 2' 14 Nasard 2' 2/3   6 Quint 2' 15 Terts 1' 3/5   7 Mixtuur 3-5 sterk 16 Hobo 8'   8 Cornet 5 sterk     9 Trompet 8' Historisch overzicht Dit is een kort historisch overzicht van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in ons ressort na de Afscheiding van 1834. Zoals overal in het land ontstonden ook in het oostelijk deel van de Gelderse Achterhoek Christelijk Afgescheiden gemeenten,n.l. te Geesteren-Gelselaar (1839), te Winterswijk (1841) en in Aalten (1844). Deze kerken hadden ongeveer in dezelfde streek hun leden wonen als thans onze gemeente. De Doleantie van 1886 had tot gevolg dat zowel in Aalten als in Winterswijk een Nederland Gereformeerde (dolerende) kerk ontstond. Zoals bekend werden deze beide kerkengroepen in juni 1892 verenigd tot een kerkverband, de Gereformeerde Kerken in Nederland. Plaatselijke samensmelting gebeurde in Winterswijk reeds in augustus 1892, in Aalten duurde dat tot 1908. De kerk van Neede werd geïnstitueerd (als dochterkerk van Geesteren-Gelselaar) op 12 juni 1890. waartoe tot 1902 ook de leden behoorden die woonden te Rekken en Eibergen. In dat jaar werd de kerk van Rekken geïnstitueerd, in 1931 werd de naam veranderd in Eibergen-Rekken. Vanaf die tijd waren de kerken van Neede en Eibergen gecombineerd voor de dienst des Woords, wat duurde tot 1932 toen ieder een eigen predikant kreeg. Een afsplitsing van Aalten deed in 1943 de kerk van Lichtenvoorde ontstaan. Met de vrijmaking bleef de kerk van Neede bestaan, herinstituering was nodig in Eibergen (1945), Aalten en Winterswijk (beide in 1946). De combinatie Neede-Eibergen werd ingevoerd, terwijl van 1959 tot 1969 Winterswijk in ds. K.H. de Groot een eigen predikant had met een uitgebreid consulentschap voor Aalten. Door teruggang van het ledental moest de kerk van Eibergen in 1964 worden opgeheven. De leden kwamen over naar Neede. Tussen 1945 en 1969 telde Neede gemiddeld 170 leden, soms wat meer, soms wat minder. De breuk in de kerken in 1969 deed een heel andere situatie ontstaan. De kerkenraad van Neede besloot in meerderheid zich aan te sluiten bij de (latere) Ned. Gereformeerde Kerken. De kerkenraden van Aalten en Winterswijk deden dit eveneens. Na de breuk telde de kerk van Neede nog 71 leden, door overkomst van de trouw gebleven broeders en zusters uit Aalten en Winterswijk liep dat in het eerste jaar op tot 104. Sindsdien steeg het ledental gestaag. Oorspronkelijk vergaderde de gemeente van Neede in een kerkje aan de Bergstraat, van 1900 tot 1964 in een kergebouw aan de Oudestraat. In 1964 werd de kerk aan de Blikweg gebouwd die na een rechterlijke procedure in handen kwam van de Ned.Gereformeerde kerk. In 1977 konden we gebruik maken van het huidige kerkgebouw, eerst als huurpand. Door grote offervaardigheid van de gemeente en belangrijke steun van de zusterkerken kon het later van de gemeente Neede worden gekocht. De laatste jaren neemt het ledental echter weer wat af. Dit resulteerde in 2010 tot een 50% predikants plaats. Op 3 januarie 2016 zijn (na jaren overleg en samensprekingen) we samen met de NGK kerkdiensten gaan belegen. De morgendienst werd gehouden in het kerkgebouw van de GKV en de middagdiensten in het kerkgebouw van de NGK. Op 1 januari 2017 zijn we een samenwerkingsgemeente geworden en kerken we aan de Meijersweg 2. Op 14 mei 2023 was het een blijde gebeurtenis, de kerk gaat verder onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerk  De volgende predikanten dienden onze gemeente: ds. J.Bosch 1900-1907                                                                                                      ds. H.N.Boukema 1908-1927 ds. J.Wiepkema 1927-1931 ds. K.Meima 1932-1946 ds. J. van Raalte 1946-1951 ds. J. van der Haagen 1952-1956 ds. F. van Dijk 1956-1968 ds. M. te Velde 1975-1982 ds. A.J. Mol 1982-1991 ds. H. van Veen 1992-2006 ds. T. Oosterhuis 2010-2013                vacant 2013-2016 ds. C. vd Beek 25% 2016 ds. C. Lodewijk 25% 2017-2018 ds. C. vd Beek 50% 2017-2021 vacant : 2021-2022 ds. C. van Dusseldorp 50% 2022